Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Arkiv 2011 06 - 2012 02

Arkiv 2010 01 - 09 Arkiv 2010 09 - 12
Arkiv 2011 01 - 06 Arkiv 2011 06 - 2012 02
Arkiv 2012 04 - 12 Arkiv 2013 01 - 12
___________________________________________________________

2012-02-22
Markoolio är på krigsstigen mot Försäkringskassan
Försäkringskassan vägrar att ge ersättning till hans sjuka mamma.
"Jag är beredd att gå hur långt som helst, säger han."
Läs mera i Aftonbladet

___________________________________________________________

2012-02-22
Försäkringskassans tjänstemän och försäkringsrådgivarna.
En stor del av de problem som uppstått under senare tid har sin orsak i att ett antal försäkringstjänstemän missförstått sin uppgift och antagit en förmyndarattityd mot den sjuke och gjort personliga tolkningar av behandlande läkares undersökningar och fynd i skrivna intyg och framlagt värderingar som inte har något med objektivitet och saklighet att göra. Läs mera >>>

Insändare av Lars Nilsson

___________________________________________________________

2012-02-22
Till berörda
Reportage/artikel serie via Sjukhusläkaren.se
Läs och begrunda om artikelserien i Sjukhusläkaren.se via dessa länkar
Försäkringskassan begär tillbaka domstolsmål för ny prövning.

Vem avgör vad som är medicinskt motiverat.

Så här skriver försäkringskassan till förvaltningsrätten.

Patienter kan kräva ersättning på nytt.

___________________________________________________________

2012-02-12
Till alla dem, detta berör!
Nackskadade i Sverige har genom åren drabbats på samma sätt som barnhemsbarnen. Ingen har brytt sig om dem och ingen vill lyssna! Vill eller vågar inte svenska folkets valda representanter ta tag i frågan om vad som sker hos Försäkringskassan och de ekonomiskt mäktiga försäkringsbolagen? Läs mera >>>

___________________________________________________________

2012-02-05
"... bevisvärdering är ingen exakt vetenskap - det är blott ett tyckande - oavsett om domare eller medicinska rådgivare får avgöra ..."
Detta är berättelsen om hur jag, Lena Susman, sjukgymnast med egen praktik, tvingades lära mig läxan om hur allvarliga nackskador och deras konsekvenser är. Läs mera >>>

Läs mer personliga berättelser under knappen ["Personligt"]

___________________________________________________________

2012-01-29
Försäkringskassan skickar sjuka på skräckmöten
"Läkaren skrek åt de sjuka. Han sa att de ljög och kallade deras vanliga läkare för knarklangare. Till honom skickas deprimerade människor - av Försäkringskassan."
Läs artiklarna i Dagens arbete:
Försäkringskassan skickar sjuka på skräckmöten

och Läkaren slog larm - förgäves

___________________________________________________________

2012-01-13
Var finns listan över vilka vårdmetoder, som är godkända i Sverige för att korrekt diagnostisera och behandla sjuka och skadade?
Eller är begreppet "vetenskap och beprövad evidens" bara en myt, som utnyttjas av Försäkringskassans (FK) och försäkringsbolagens (Fbolag) medicinska rådgivare i samband med rättegångar - för att slippa betala ut ersättningar till svårt drabbade?

Enligt professor Nina Rehnqvist skulle en stor del av svensk sjukvård inte vara evidensbaserad. Sedan många med svåra nackskador i samband med olyckor i trafiken förlorat mot sina försäkringsbolag fanns det anledning att granska ämnet vidare.

Genomgång av många domar tyder på att det skulle räcka med en hänvisning till begreppet från de medicinska rådgivarna, för att försäkringssystemen (skulle vinna. Det gällde då vilka metoder för utredning och behandling, som inte uppfyllde rådande svenska krav.

Vilka metoder uppfyllde då myndigheternas krav?
Enligt uppgift skulle uttrycket härstamma från SBU. Därför togs kontakt med ansvariga hos den myndigheten. Läs det hela här >>>

___________________________________________________________

2011-11-27
Nackskadeförbundet besökte Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) 17/10 2011
Mötet på myndigheten ISF visade på att myndigheten Försäkringskassan inte tillämpar lagar/EU-rättspraxis utifrån sin skyldighet att göra det. Nackskadeförbundet fick bekräftat att sjuka och skadade förvägrades på felaktiga grunder den rättighet svenska medborgare har gällande den fria rörligheten gränsöverskridande vård som utlovats.

Vidare bekräftades att Försäkringskassan och dess processjuridiska enhet omtolkar och feltolkar EU-domstolens domar, vilket innebär att svenska förvaltningsdomstolar helt sluter upp bakom Försäkringskassans beslut. Detta leder i slutändan att skadedrabbade och sjuka förlorar trots de rättigheter de egentligen har.

Försäkringskassan har således skyldighet att bevisa sin rätt att inskränka EU-rättigheten enligt gällande EU-praxis, vilket inte sker generellt idag.

Angående klagomål CHAP (2011) 01549 mot Konungariket Sverige

___________________________________________________________

2011-11-27
KLAGOMåL TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS!
Den som vill klaga på hur Försäkringskassan förhindrar att skadedrabbade får betalt för Operation, Undersökning eller Läkarbesök inom EU behöver bara fylla i bifogat formulär. Ju fler som framför sådan klagan till nedanstående adress, ju större är chansen att kunna bli hjälpt.

Enhetschef Demetris Vryonides
Rue de la Loi 100
B-1049 Brussels
Belgium

Ju fler som fyllt i formuläret (som kan ske på svenska, samt därefter skickat det med vanlig post) desto större är chansen att kunna bli hjälpt, när det blir uppmärksammat hur drabbade hanteras av svenska myndigheter.

1. Här skriver Du ditt namn.

2. Behöver inte fyllas i. Har Du någon som hjälper Dig och som Du litar på kan dennes namn stå här. Anlitar Du en advokat får Du betala dennes arvode, men det är inte säkert att Ditt ärende blir bättre hanterat för den sakens skull.

3. Här skriver Du att Du är svensk.

4. adress dit Din post brukar hamna

5. telefonnummer, fax om Du använder en sådan eller Din e-post adress

Ladda ner formläret här >>>

I övrigt är det bara att fylla i önskade uppgifter under varje punkt på listan. Det finns instruktiv text att läsa längre ner. Fyller Du i alla uppgifter " helst på skrivmaskin " så kan Du räkna med att få svar. Är något otydligt skrivet kommer troligen frågor att ställas, som Du behöver besvara för att få önskad hjälp.

Observera att Du har möjlighet att se till att den Du klagar på inte får veta vem Du är. Många gånger kan det vara en fördel att man talar om vem man är - det ger som regel ett bättre intryck!

Med vänlig hälsning
Nackskadeförbundet
___________________________________________________________

2012-02-12
Gäller Försäkringsmedicinska Sällskapets etiska riktlinjer för Försäkringskassan och försäkringsindustrin?
Etik är en form av moraluppfattning. De medicinska rådgivarna (MR) är läkare, vilka i sin roll hos Försäkringskassan (FK) och hos försäkringsbolagen (Fbolag) är att betrakta som tjänstemän. De har förutsetts följa bestämda etiska regler när de gör sina bedömningar av skadedrabbade. Läs mera >>>

___________________________________________________________

2012-02-05
Försäkringskassans bedrägeri mot sjuka och skadade
I SvD den 11 januari 2008 finns uppgiften att en ny myndighet skall tillskapas för att kontrollera Försäkringskassan (FK) med tanke på att 20 av 435 miljarder utbetalas p g a felaktiga utbetalningar och bedrägerier. Det framkom i en utredning som Christina Husmark- Pehrson stod bakom. Läs mera >>>

___________________________________________________________

2012-02-05
Några frågor till TryggHansa och Svensk Försäkring
Nackskadeförbundet har skickat följande frågor till TryggHansa och Svensk Försäkring, den branschorganisation som svenska försäkringsbolag har som gemensam nämnare. Fortfarande saknas adekvata svar. Ännu har inte begärda diarienummer erhållits.
Läs mera >>>

___________________________________________________________

2011-12-11
Alf Breigs uppfann hjulet först!
Neurokirurgen Alf Breig tjänstgjorde på Södersjukhusets Neurokirurgiska klinik 1957 han har skrivit Adverse Mechanical Tension in the Central Nervous System Läs mera >>>

___________________________________________________________

2011-11-27
Sveriges Regering Rättsskandal?

Försäkringskassan erkänner falskt intygande
Domar i svensk förvaltningsdomstol som i mål utifrån gränsöverskridande vård inom EU/EES och bygger på avslag utifrån "vetenskap och beprövad erfarenhet" , grundat på falska intyg från Försäkringskassan. Läs mera >>> www.mynewsdesk.com

___________________________________________________________

2011-11-27
Complaint CHAP (2011) 01915 against the Kingdom of Sweden

Sweden has no legislation based on EU directive.
The Swedish Government´s response to the EU Commission 30.09.2010 S2010/3209/HS page 1, last paragraph claims that "National legislation is missing in Sweden since the Government is awaiting the negotiation of directives on patient rights in cross border health care". The Social Insurance Agency (SIA), responsible authority, claims that SIA builds its handling on EU-court law - even though SIA is misinterpreting judicial decisions of the court. Läs mera >>>

___________________________________________________________

2011-11-08
Så här fungerar sakkunnigprocessen åt Socialstyrelsen, när domstolar skall avgöra mål mellan nackskadedrabbade och försäkringsbolag.
Sakkunniga åt Socialstyrelsen fungerar även på ledande universitetskliniker som professorer samtidigt som de kan återfinnas som hjälpare åt försäkringsbolag, hos Trafikskadenämnden eller lärare på Försäkringsförbundets kurser för doktorer vilka senare även är tänkta att tjänstgöra som medicinska rådgivare åt Försäkringskassan.

Samma professorer kan således sitta på många olika stolar samtidigt, men i Sverige räknas inte detta som jäv!

___________________________________________________________

2011-10-30
THE ANATOMY of the ATLAS SUBLUXATION
När inte ligamenten i atlaskotan ligger rätt. Läs mera >>> i pdf filen som är på engelska!

Hemsida med mer information Up C Spine >>>
___________________________________________________________

2011-10-30
En smärtfylld verklighet
Bok skriven av Anki Karlsson

Bild på och länk till boken, En smärtfylld verklighet!
Mer än en miljon svenskar lever med långvarig, ständig smärta och med allt vad det innebär av förtvivlan, tröstlöshet och utanförskap, vilket är oerhört plågsamt på alla sätt. Det är ett osynligt handikapp som suger musten ur oss, och stjäl våra liv. Hur påverkas man då fysiskt, psykiskt, ekonomiskt när man lever med långvarig värk? Men framför allt hur påverkas ens relationer? Hur känns det i själen? Kan man gå vidare?
Här kan man köpa boken >>> www.vulkan.se


___________________________________________________________

2011-10-29
Demokratisering av Sveriges domstolsväsende
Rechtsanwalt Dr. Henning Wittes föredrag hållet vid NKMR:s symposium på temat "Rättssäkerheten för den enskilda i LVU-mål" på Hotell Scandic Crown i Göteborg, den 9 juni 2007.
Mina negativa erfarenheter med det svenska domstolsväsendet... Läs mera >>>

___________________________________________________________


2011-10-26
Artiklar ang domar högstaförvaltningsdomstolen
Dagens Nyheter "Försäkrinskassan för hård"

Dagens Nyheter "HD. Försäkrinskassan är för hård"

___________________________________________________________

2011-10-26
Tio budord för nackskadade gällande deras återstående liv...

1.Du skall inte lita på svensk sjukvård av idag gällande nackskador, myndigheter eller politiker. Läs mera >>>

___________________________________________________________

2011-10-23
Tänk om - när det gäller nackskador!
Skulle Urban Lindgren [professor i ortopedi vid Karolinska, "sakkunnig" åt olika myndigheter, försäkringsbolag, Trafikskadenämnden - som bolagen tillsammans äger, organiserat och finansierat] utan hjälp av en specialist på att använda och tolka bilder tagna med funktionell magnetkamerateknik (fMRI) finna ut om skador finns och i så fall var de finns? Tänk om! Läs mera >>>

___________________________________________________________

2011-10-16
Hur länge till skall försäkringsindustrin förhindra att nackskadade får nödvändig vård och ersättningar?
Skickligt genomförd indoktrinering via professorer, docenter och klinikchefer vid ledande institutioner, vilka samtidigt fungerar som sakkunniga åt myndigheter, i domstolar, som lärare på Försäkringsförbundets kurser för blivande försäkringsläkare är kanske orsaken till att inget händer? Föreligger kanske jäv, korruption eller annat motstånd mot att en önskad förändring kan tillåtas få ske i det svenska samhället? HUR LÄNGE TILL... Läs mera >>>

___________________________________________________________

2011-09-25
Svensk nackskadehantering - en principfråga för Europadomstolen för mänskliga rättigheter?
Vet Anders Borg vilken roll obehandlade nackskador spelar för sysselsättning och budget? Förstår Göran Hägglund eller Beatrice Ask vilka konsekvenserna av nuvarande hantering av nackskadade blir? Det finns anledning att tro att Försäkringskassans hantering i första hand har med kortsiktig ekonomi att göra. Detta ämne borde vara något för den Europadomstolen för mänskliga rättigheter! Kanske det är dags nu att så sker. Läs mera >>>

___________________________________________________________

2011-09-14
Kommer nackskadade i en okänd framtid få en offentlig ursäkt, men inte de ersättningar som de enligt trafikförsäkringen skulle ha fått?
När man får höra budskapet från äldreminister Maria Larsson gällande de fosterhemsbarn, vilka under decennier har fått lida till följd av att samhället blundat för de orättvisor de fått uppleva under sina liv, är det lätt att tänka vad t ex socialförsäkringsminister Ulf Kristersson skulle framföra när det inte längre kan döljas att nackskadade fortfarande år 2011 inte kunnat få korrekt vård för skador svensk sjukvård inte kunnat fastställa. Läs mera >>>

___________________________________________________________

2011-08-21
Sakkunskap på villovägar - ett rättssamhälles dilemma.
Vilken förälder skulle sätta sitt barn i en skola där matematikläraren inte ens klarar av multiplikationstabellen? Vilken patient med gynekologiska besvär skulle söka en öronläkare för att bli botad? När en skadedrabbad anser att det egna försäkringsbolaget hanterar ett trafikskadeärende på helt felaktigt sätt, finns bara en enda möjlighet till rättelse - att gå till domstol! Läs mera >>>

___________________________________________________________

2011-07-15
Kränkning av svårt nackskadedrabbade leder inte till påföljd i Sverige.
När en lärare i slöjdsalen mobbar en elev anses detta vara så kränkande att ärendet tas upp i domstol och medför ekonomisk kompensation för en kränkning!
När tusentals nackskadade inte får nödvändig vård till följd av att svenska myndigheter förhindrar att fungerande metoder att fastställa och behandla livshotande skador så förvägras de ersättning, korrekt vård och rättvis behandling i domstol. Läs mera >>>

___________________________________________________________

Läs mer arkiven >>>
Arkiv 2010 01 - 09 Arkiv 2010 09 - 12
Arkiv 2011 01 - 06 Arkiv 2011 06 - 10
Arkiv 2012 04 - 12 Arkiv 2013 01 - 12   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010