Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Information om nackskador

Funktionell magnetresonanstomografi
Ny diagnostik kan leda till bättre behandling vid pisksnärtsskada
Med funktionell magnetresonanstomografi kan skadorna visualiseras

avhandling av Ulla Bergholm och Bengt H Johansson
Artikel i Läkartidningen 2003;
Läs hela avhandlingen>>

___________________________________________________________

ChiroMatrix 3D Spine Simulator - Nerve Chart


Youtube film om hur en bilolycka orsakar whiplash>>

___________________________________________________________

Cervical Spine Injuries -
Numerical Analyses and Statistical Survey
Doktorsavhandling 2002-29 av Karin Brolin

Nackskador är en viktig grupp skador eftersom de potentiellt kan orsaka ryggmärgskada. Det kan i svåra fall ge upphov till livshotande eller allvarliga men. Snabba fordon och äventyrliga fritidsaktiviteter har ökat medvetenheten om nackskadors konsekvenser. Statistiska studier fyller en viktig uppgift för att definiera skadornas utbredning och problemets storlek. Utveckling av kraftfulla tekniska och kliniska verktyg är viktig för prevention av nackskador.
Därför är syftet med denna teknologie doktorsavhandling:
- att illustrera utbredningen av nackskador i Sverige,
- att utveckla en finitelement (FE) modell av övre nackkotpelaren och
- att studera stabilitet och instabilitet i nackkotpelaren.

Läs hela avhandlingen>>

___________________________________________________________

Funktionell magnetresonanstomografi (fMRT)

Ny diagnostisk metod vid skador i den övre nackleden.

Ett utifrån kommande våld mot kroppen som medför att halskotpelaren böjs eller sträcks i olika riktningar, roteras eller trycks ihop, kan ge skador på olika strukturer som idag inte kan upptäckas vare sig omedelbart eller senare, trots alarmerande symptom. Exempel på sådant våld är nackskador vid påkörningsolyckor, slag mot huvud och ansikte vid misshandel eller sportutövande. Listan på mjukdelsstrukturer i nacken som kan skadas men undgå upptäckt vid de kliniska undersökningar som står till buds, t ex röntgen, magnetkamera-undersökning eller datortomografi, är lång.

Orsaken till att dessa strukturer ej synliggörs vid nämnda undersökningar, är att de inte är röntgentäta eller att de skyms av andra strukturer vid de statiska undersökningsmetoder som används.

Den hos oss upprättgående individer för balansen så viktig övre nackleden, där komplexet skalle + första och andra halsryggkotan utgör en funktionell enhet, hålls samman av ligament och kapslar som är uppbyggda av bindväv. Denna bindväv utgör inte bara stödjevävnad för ben och muskler, utan även för nervceller och nervtrådar som för information mellan vårt centrala nervsystem och kroppens alla delar. Vid skador på denna mjukdelsvävnad skadas alltså även vårt centrala nervsystem, där hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen funktionellt består av en enhet med olika delfunktioner.

Då hjärnan får information från en felställd led eller en skada på något organ, registreras informationen om fel och smärta och hjärnan skickar omedelbart ut information till kroppen hur den ska skydda individen genom att kompensera för felet. Detta sker från början med automatik, som ej når vårt medvetande. Då hjärnan inte längre klarar av att kompensera och den hela tiden bombarderas med fel-signaler, utmattas den och det delikata nervsystem brakar ihop. Vi uppfattar då en mängd olika symptom som vi inte förstår, men som domineras av smärta och balansrubbning. Eftersom även det autonoma nervsystemet drabbas, upplever vi att minsta ansträngning och stress förvärrar alla symptom.

Anatomin i den övre nackleden är speciell och skiljer sig från den nedre, i det att andra kotans tandutskott gör det möjligt att både böja och rotera huvudet extremt. För att detta tandutskott inte ska kunna komma åt att trycka på ryggmärgen som är belägen strax intill, hålls det på plats av ligament.Dessa ligament, ligamenta alara och tandutskottets egen kapsel, är mindre elastiska och svagare än de större ligament som stabiliserar halsryggen vertikalt. De kan gå sönder om de vid skadeögonblicket är spända, som de är om huvudet roterat, även om våldet inte uppfattas som stort. Om även facettledskapslarna, som håller de olika kotorna på plats mot varandra, skadas kommer huvudet bokstavligen att sitta löst. åtminstone är det så vår hjärna uppfattar konsekvenserna och handlar därefter.

Att behandlingskrävande symptom vid dessa skador inte visar sig förrän långt tid efter skadan, ibland månader eller år, beror dels på hur länge hjärnan orkar kompensera för bortfall och fel, dels på de sekundära skador som uppstår i och kring de skadade vävnaderna, som ärrbildning ledförslitningar. Dessa skador ger i sin tur upphov till nya symptom, som smärta, rörelseinskränkning, tryck på ryggmärg och ytterligare uttröttning av hjärnan med förvärrning av funktionella kognitiva och intellektuella hjärnskadesymptom.

___________________________________________________________

Det finns numera en tilläggsspecialitet, smärtlindring (algologi), som alla läkare med viss grundspecialitet kan skaffa sig. Problematik kring långvarig smärta inklusive dess (mekanismgrundade) diagnostik, behandling och multiprofessionell smärtrehabilitering skall idag sorteras in under denna specialitet! Om smärtintresserade kolleger vidareutbildade sig till specialister i smärtlindring (som är relativt enkelt), tog del av aktuell smärtforskning (ex. genom medlemskap i IASP; The International Association for the Study of Pain) och besökte de stora smärtkongresserna, så skulle samsynen vara större.

Försäkringsbolagens användande av neurologer och ortopeder som bedömare av problematik kring långvarig smärta är sålunda otidsenlig och inadekvat. Detta påtalar jag vid tillfällen då jag blir involverad i försäkringsärenden ( lekmännen i rätten brukar förstå analogen med att det är olämpligt att låta en hudläkare uttala sig om konsekvenserna av att drabbas av kronisk ledgångsreumatism). Ibland får jag gehör.

Jan Lidbeck
Smärtläkare

___________________________________________________________

Trafikskadade ersätts långsammare än skador på bilen
   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010