Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Anmälan om brott till åklagare

2010-06-20
Ordförande för Nackskadeförbundet Bert Magnusson, tillika med en av tre i arbetsgruppen AMBU, tillsammans med Ulf Bittner, Nackskadeförbunds medlem och tillika med en av tre i arbetsgruppen AMBU, anmäler tillsammans myndigheten Försäkringskassans ledningsansvariga(de är ansvariga för vägledningar och infoblad tillika med information på hemsidan enligt vårt förmenande) till åklagare/polismyndigheten i Stockholm City. Försäkringskassans ledningsansvariga har övertid förhindrat svenska medborgare och Nackskadeförbunds medlemmar att få åtnjuta sina EU-rättigheter och därmed också förhindrat den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES därför anmäles dessa brott (som ej kan uteslutas förrän åklagare/polis gjort utredning) som rubriceras som grova uppsåtliga tjänstefel m.m. till åklagare/polis för utredning.
Läs mer i anmälan som du finner här nedan.

E-post till Stockholm - City åklagarkammare

Chefsåklagare/kammarchef Jonas Almström
jonas.almstrom@aklagare.se
Box 70296
107 22 Stockholm
E-post registrator.akcity-stockholm@aklagare.se

Solberg 2010-06-20
Denna anmälan skall I laga ordning diarieföras som inkommen handling/anmälan och dnr/anmälnings nr. emotses av registrator med vändande e-post till voulf56@gmail.com och bert.magnusson@nackskadeforbundet.se som bevis på att skrivelse jämte bilagor är hos er registrerade/mottagen

Vi anmäler härmed Försäkringskassans(FK) ledningsansvariga för grovt uppsåtligt tjänstefel utifrån Brottsbalken 20 kap. och 10 kap. grov trolöshet mot huvudman m.m.

Huvudskrivelse/anmälan om 18 sidor som bifogas som bifogad fil;

Anmälan om brott till åklgare i Stockholm City.doc

Bilagor till anmälan som bifogas som bifogad fil;

1. Rättighetsstadgan, 16 sidor.

2. Regeringens bordlagda prop. 2007/08:XX, Ersättning för kostnader för vård i annat EES land, 55 sidor.

3. Fullmakt från Inger Larsson och Ulla Simmons

4. Fullmakt från Helen Andersson

5. Fullmakt från Berit Nygren

Totalt bifogas inklusive huvudskrivelse/anmälan och bilagorna 6 st.

bifogade filer.

För arbetsgruppen AMBU
Genom Ulf Bittner
Ulf Bittner
Sagavägen 135
895 98 Solberg
Sweden

voulf56@gmail.com
tfn 0661-502 06 (international 0046 661 502 06)
mobil tfn 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)
   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010