Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Försäkringskassan
sponsrar förre näringsministern Björn Rosengrens (S) svindlande näringslivsaffärer.


Bäste Erik åsbrink!

Detta skall Du vidarebefordra till övriga i Försäkringskassans styrelse.

Hanteringen av nackskadade och deras problem har medfört att många kunnat skaffa sig möjlighet till stora extrainkomster. Detta gäller försäkringsindustrin, lika väl som enskilda företag, som t ex ett skapat av förre ministern Björn Rosengren. Domstolskostnader tillkommer för processer, som egentligen inte skulle behöva genomföras om svensk sjukvård kunde fastställa och behandla faktiska skador, något som ännu inte skett trots att kunskapen finns internationellt sedan länge och används i fjärran s k utvecklingsländer.

Vad som sker på hemmaplan beroende på att medicinskt okunniga politiker (oavsett partitillhörighet) anlitat medicinskt okunniga utredare, gör att ohållbara tillstånd uppstått, samtidigt som drabbades besparingar och mängder med skattepengar går upp i rök, när beslutande personer saknar faktisk kunskap om vad det hela egentligen rör sig om, nämligen

1. Försäkringsbolagen (d v s försäkringsindustrin) tjänar stora summor pengar, troligtvis mångmiljardbeopp varje år, genom att förneka att skadedrabbade uppfyller villkoren för att få ersättningar från trafikförsäkringen. Detta sker genom att deras försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) med hänvisning till manipulerade konsensusdokument (Quebec Task Force, Whiplashkommissionens rapport) hävdar åsikter som inte stämmer med "internationellt accepterad vetenskap", som numera skall gälla enligt EUdomstolens beslut. (Nackskadeförbundets hemsida kan informera om detta).

2. Försäkringskassan försöker också med hjälp av FMR, vilka utbildats vid någon av Försäkringsförbundets kurser i försäkringsmedicin, att smita från sitt ansvar när det gäller trafikskadade.

3. Istället för att låta stora summor pengar gå till behandling och rehabilitering får dessa försvinna in i t ex Björn Rosengrens företag - där friskskrivning av skadade, vilka inte ännu fått sina skador fastställda eller behandlade, blivit mönstret för hur vårt samhälle tror att ett stort socialt och moraliskt medborgerligt problem kan döljas undan.

4. Hur kan en modell för "rehabilitering" fungera när drabbades skador varken diagnostiserats eller åtgärdats, samtidigt som den engagerade doktorn har fel specialitet? En sådan kurs som Björn Rosengrens företag kan erbjuda kostar enligt uppgift Försäkringskassan minst 60 000kr per trafikskadad. Exakta uppgifter om hur många sådana utredningar det gäller saknas. - Kanske något man inte vill diskutera? I alla fall vägrade Rosengren att diskutera ämnet när han blev intervjuad av Ulf Elving i radio P4 för en tid sedan. Samtalet finns dokumenterat på SR.se för den som själv vill höra hur orden föll.

5. Enligt uppgift har Björn Rosengrens företag tjänat minst 100 miljoner på denna verksamhet - utan att en enda av de drabbade fått den behandling de behövt för att kunnat återfå ett bättre liv. Detta försöker man dölja genom att diskutera paragrafer och fritt omtolkade regelverk, istället för att ägna sitt intresse åt att fastställa och behandla faktiska skador, vilka uppstått i krockögonblicket.

6. Att ledande politiker sätts in i Försäkringskassans styrelse och där erhåller stora inkomster betyder inte att verksamheten gör någon nytta, eftersom dessa inte besitter tillräcklig kunskap, lika lite som att de utredare de väljer är medicinskt okunniga men mycket kunniga i juridikens alla skrymslen och vrår. Att deras "experter" arbetar för försäkringsindustrin och själva inte har tillräcklig kunskap i ämnet nackskador framgår av information på Nackskadeförbundets hemsida.

7. Vad Socialstyrelsen och dess rådgivande sakkunniga gjort för dem med skador på halskotpelare, hjärna och hjärnstam kan behöva utredas, inte minst med tanke på deras förbindelser med försäkringsindustrin. Då behövs också att granskning sker om jäv föreligger - att de utredare staten låtit utse också har arbetat för försäkringsindustrin.

Är det inte dags att sätta stopp för Björn Rosengrens verksamhet gällande sjuka och skadade. Hans tidigare verksamheter visar vad hans kompetens duger till. Det räcker med att läsa på Google.

Erik åsbrink borde kunna ägna sig åt något område där han har kompetens, istället för att ägna sig åt de frågor hans Ylva inte hann avsluta innan hennes tid som minister tog slut.

Brev till Erik åsbrink i dessa frågor finns att läsa på Nackskadeförbundets hemsida.

Bert Magnusson
Ordförande i Nackskadeförbundet

Bo Sonnsjö
Vice ordförande

Detta skall diarieföras med diarienummer enligt laga ordning och skickas med omvändande epost till bert.magnusson@nackskadeforbundet.se
Nackskadeförbundets styrelse
   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010