Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Till mottagarna av detta dokument!

Till Generaldirektören för Finansinspektionen

Hur hanterar regering, myndigheter och försäkringsbolag nackskadade? >>> Länk till brevet! <<<


Synpunkter ges i detta dokument på några av de brister som råder i Sverige när det gäller nuvarande hantering av nackskadade.

Vems är ansvaret för att nackskadade måste lida för att regelverken hos olika myndigheter förhindrar både en fullvärdig vård och rimliga ersättningar när nackskador uppstått?

Det är dags nu att Sverige ser till att dess medborgare får korrekta diagnoser, adekvat behandling och rehabilitering genom att följa EU-domstolens beslut om gränslös vård

Att Finansinspektionen fullgör sina skyldigheter att kontrollera att försäkringsbolagen och Försäkringskassan fullgör sina skyldigheter gentemot de drabbade.

Att Socialstyrelsen får full kontroll även över de försäkringsmedicinska rådgivarna.

Att nuvarande Trafikskadenämnd avskaffas eller förändras så att de läkare vilka bedömer sjuka och skadade är helt oberoende från försäkringsbolag och Försäkringskassan.

Att justitedepartementet ser till att nuvarande system med ett flertal myndigheter, vilka med hjälp av sina olika regelverk snarare förhindrar att drabbade får den vård de behöver. än hjälper till att lösa drabbades problem.

Man skall inte önska att de vilka styrs av eller styr systemen under en vecka fick uppleva vad "misshandllade" medborgare får uppleva under åratal - Men nog skulle de behöva det för att de bättre skulle kunna sätta sig in i vilket lidande drabbade får utstå när nuvarande hantering får fortgå.

Alla talar idag om att i Samhället skall RÃTTVISA råda! Det är dags nu att agera och inte bara prata om saken.

Med vänlig hälsning

Bo Sonnsjö

___________________________________________________________

Mörkad information!

Tillsammans med Nackskadeförbundets ordförande har jag vandrat från myndighet till myndighet, men ständigt har vi mötts av ett av två besked.

Det första beskedet är att "myndigheten säger sig följa EU-domstolens rättspraxis", samtidigt som det nationella begreppet "vetenskap och beprövad erfarenhet" framhålls gälla i Sverige. - Ett dubbelt budskap, som den utan tillräcklig kunskap i ämnet inte klarar av att genomskåda - därför att "gäller det ena, så gäller inte det andra".

Det andra beskedet är att "det är någon annan myndighet som har beslutat". Till myndigheterna räknas inte bara Försäkringskassan, Finansinspektionen, domstolarna, utan även t ex Socialstyrelsen med alla sina råd.

Närmare kontroll hos den myndigheten, som besökande myndighet hänvisat till, visar på ett identiskt beteende. - Ãven där pekas på att "andra myndigheter har beslutat" eller t ex att Socialstyrelsens "vetenskap och beprövad erfarenhet" är det som gäller!

Till saken hör att sedan 091201 gäller EU-domstolens beslut om sjuk- och hälsofrågor helt och fullt över svenska myndigheters byråkrati.
Vid kontroll hos EU-kontoret i Sverige erhölls beskedet: "Sverige har inga undantag när det gäller rätten till sjukvård", samt att det är "internationellt accepterad vetenskap" som gäller - inte Socialstyrelsens nationella tolkning.("vetenskap och beprövad erfarenhet" som i svensk lag ej är definierat, enligt EU-domstolen så kallad skönsmässig nationell bedömning)

Enligt Christer Bark vill varken Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) eller Försäkringskassan informera om patienternas rättigheter enligt EU-domstolens besked.

Om inte det är ett sätt att "mörka information" till alla Sveriges medborgare, kan man fråga vad det annars rör sig om?

Varför agerar myndigheten Försäkringskassan och den mäktiga organisationen SKL på detta sätt?

Ãr ämnet så obehagligt att diskutera därför att det riskerar att förstöra en myndighets egenbild av att "alltid ha skött sitt fögderi på ett korrekt sätt" eller att "myndigheter aldrig gör några fel"?

Upplever SKL sin makt över medborgarna hotad, när EU-domstolens beslut skall börja gälla?

I Sverige tillåts inget "ministerstyre", ett besked som jämt och ständigt upprepas, när medborgarna kräver av en ledande politiker i rollen som minister, att ett agerande gentemot en felande myndighet måste ske.

Frågan är då om vi i Sverige istället för "ministerstyre" sedan länge lider av ett "myndighetsstyre" eller att mäktiga organisationer där partikamrater sitter med, skall ministrar i det längsta undvika att kritisera?

Vid besök nyligen på Socialdepartementet fick Nackskadeförbundet av tjänstemännen det mycket bestämda beskedet att "det inte spelade någon roll om socialministern var kristdemokrat eller socialdemokrat, därför att det ändå är Vi Tjänstemän som bestämmer hur saker och ting skall hanteras", d v s att det var tjänstemännen som utredde eller såg till att ministern fick "rätt" papper eller information när ett uttalande skulle göras i något ärende!

Tror myndigheternas generaldirektörer och övriga tjänstemän att de kan hantera medborgarnas EU-rättigheter eller EU-domstolens beslut på ett likartat sätt, som när de säger sig styra Sveriges departement och myndigheter under devisen "vi gör och har alltid gjort, vad vi själva vill"?

Det är dags att granska hur myndigheter och stora organisationer, som t ex SKL, hanterar medborgarna och deras rättigheter och problem.

Med vänlig hälsning

Bo Sonnsjö
Ögonläkare
vice ordförande i Nackskadeförbundet
686 96 Östra Ämtervik
   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010