Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Försäkringsläkare som
extraknäcker åt försäkringsindustrin


Staffan Moberg, en av ca 130 försäkringsläkare som extraknäcker åt försäkringsindustrin, störs av att Gunilla Brings kunskap, erfarenhet och bedömningar om nackskador vida överträffar vad gruppen välbetalda försäkringsläkare kan visa upp i domstolsprocesser. Hur det står till i dessa sammanhang framgår av att ledande juridiska institutioner i Sverige har börjat granska hur argumentationen ser ut när försäkringsindustrins handplockade försäkringsläkare yttrar sig, samt vilka resultaten av det har blivit. I domstolarna godtager medicinskt otillräckligt utbildade domare det som framhålles av försäkringsläkare - många med titulär som professor, docent eller klinkchef - trots att saklig, kritisk analys saknas när det gäller händelseförlopp och besvärsdebut startande i krockögonblicket. Kanske deras titulär kan vara en förklaring? Dessa doktorer drar sig i dessa sammanhang inte för att manipulera fakta genom att hävda samband, vilka saknar vetenskaplig evidens. De stöder sig på konsensusdokument med svårt manipulerad statistik, som t ex Quebec Task Force finansierad av ett stort kanadensiskt försäkringsbolag, som ville slippa ersätta trafikskadade. Även Whiplashkommissionens rapport är byggd på konsensus, som inte har någonting med vetenskap att göra (mer om detta på Nackskadeförbundets hemsida). Medverkande professorer gjorde sina insatser som privatpersoner och inte som representanter för de institutioner där de arbetade. Både denna rapporten, liksom Trafikskadenämnden organiserades och finansierades av de fyra största försäkringsbolagen i Sverige. Någon diskussion om vilka farter och viktförhållanden, liksom huvudets ställning som rådde i krockögonblicket förs inte. Hur stora G-krafter som sliter sönder halskotpelarens veka strukturer och skakar om centrala nervsystemet med sina kärl i samband med den pisksnärtsrörelse som huvud-halskotpelare utsätts för finns inte med i den stora mängd domar som Nackskadeförbundet studerat. Ingen uppgift om att neurologiska skador ofta uppstår till följd av slitningarna i kärlsystemet som försörjer nervsystemet brukar heller finnas med. Besvär som rimligtvis inte behöver debutera momentant, utan som uppmärksammas först senare i förloppet, när nervtrådar och nervceller successivt med tiden dör. Dessa besvär skylls då på psykosomatiska besvär eller psykiatriska sjukdomar, varefter den drabbade förlorar. Exempel på en vanlig typ av manipulation är att före olyckan tidigare symtomlösa åldersförändringar i halskotpelaren beskylls för att orsaka en mängd olika besvär, samtidigt som många vetenskapliga rapporter redogör för att dessa inte kan ge upphov till smärtor eller andra former av besvär. Med sådan information borde inte skadedrabbade behöva förlora i en rättegång. Många olika skadetyper i nacken kan fastställas med metoder, som används i vår omvärld men inte i Sverige, därför att Socialstyrelsen med sina rådgörande organ ännu inte godkänt dem. Duger metoderna i EU så gör de det också numera i Sverige enligt EUdomstolens beslut. Svensk sjukvård skall numera bygga på internationellt accepterad vetenskap, men av någon anledning vill varken svenska myndigheter eller politiker lyssna på detta. Försäkringsläkarnas påståenden går lätt hem hos medicinskt fåkunniga jurister, vilka inte genomskådar ett bedrägligt agerande, med resultat att den skadade förlorar. En kritisk granskning av tillvägagångsätten finns beskrivet i två akademiska avhandlingar i juridik, dels av jur.dr. Sara Stendahl, Göteborg, från 2003, "Communicating Justice Providing Legitimacy", dels av Jur.dr. och docent Mårten Schultz, Stockholm, 2007, "Kausalitet". Den objektivitet försäkringsläkarna hävdar att de står för, torde snarare kunna hittas i de oberoende juridiska institutioner där dessa och andra avhandlingar framställts, sedan uppgifterna i dem blivit kritiskt granskade innan de tillåtits bli tryckta, försvarade och godkända. Mer om nackskador och hur försäkringsindustrin med hjälp av sina försäkringsläkare smiter från att ersätta skadedrabbade kan läsas på www.nackskadeforbundet.se

av Bo Sonnsjö

Nackskadeförbundet
2010-08-22   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010