Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Remisshantering

En specialistvårdsremiss som gäller för såväl utredning; funktionell MR, som behandling; fusionskirurgi och/eller smärtrehabilitering skall ställas till Ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Det är viktigt att rätt instans utfärdar remissen, vanligtvis en ortopedklinik i hemlandstinget, för att inte äventyra att remissen kan tas emot.

Remissen kommer att bedömas och prioriteras enligt ortopedklinikens normala rutiner. Den funktionella MRundersökningen kommer att beställas av remissbedömaren, vanligtvis efter ett första besök vid ortopedmottagningen.

I förekommande fall när en funktionell MRutredning redan finns, skickas lämpligen en KOPIA av undersökningen på CD tillsammans med remissen. Skicka inte originalCD eftersom den kan förkomma i hanteringen. Det kan bli aktuellt med en komplettering av den funktionella MRundersökningen om den bedöms som bristfällig i något avseende.
   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010