Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Skälig ersättning?

Staten har besämt att vid trafikolycka skall skälig ersättning utgå? Är "Skälig ersättning" en klyscha utan innehåll när ersättning efter en trafikskada skall fastställas av försäkringsindustrins Trafikskadenämnd eller i domstol?

Vad skadebetingad arbetsoförmåga och skälig ersättning är borde vara ett samhällsintresse om trygghet och rättvisa skall råda.

Odiagnostiserad skada gör att drabbade förlorar försörjningsförmågan och ligger då både samhälle, nära och kära till last. Visserligen finns i varje samhälle individer, vilka inte vill göra rätt för sig utan försöker lura till sig oberättigade förmåner, samtidigt som flertalet människor vill kunna stå på egna ben - klara sig själva.

Försäkringsverksamhet var i begynnelsen ett sätt att trygga tillvaron för ett antal individer med likartade förutsättningar. Man slog sig samman för att t ex skydda sig om en katastrof, som t ex en brand skulle inträffa och all ens egendom riskerade att gå upp i rök. Sannolikheten för att alla i gruppen samtidigt skulle drabbas på samma sätt var i det närmaste obefintlig.

Ömsesidiga försäkringsbolag uppstod och fungerade genom att om alla betalade en viss summa till en gemensam kassa och brand uppstod hos någon i gruppen, fanns chansen att denne via försäkringen kunde få sitt hus uppbyggt igen. Blev pengar över ett år kunde premien nästa år få sjunka för alla i gruppen.

Sedemera gjordes Ömsesidiga Försäkringsbolag om till aktiebolag, där successivt ägandet kopplades ihop med krav på ökande vinster.

Visserligen finns det alltid somliga som vill sko sig på andras bekostnad men de flesta tar en försäkring som trygghet - utifall något skulle hända.

Vad är det som säger att det bara finns skojartendenser bland försäkringstagarna och inte inom försäkringsbranschen själv?

En trafikförsäkring är till för att trygga en individ och dennes familj - Om något skulle hända. Vid uppkommen skada finns förhoppningen att tagen försäkringen skall trygga tillvaron. För att förhindra att skojare skulle tjäna pengar genom bedrägeriförsök tvingades försäkringsbolagen att förse sig med kontrollanter. När olyckor orsakar kroppsskador dök behovet upp att läkare knöts till verksamheten, så att inte utbetalningar gjordes utan skäl - så att pengar försvann till skojare.

Det behovet medförde att en grupp av läkare med stor specialistkunskap skulle granska uppgifter om skador verkligen kunde stämma med verkligheten. Bilden från bibeln om att "det gällde att sortera ut getterna som fanns i fårskocken" var därefter det som kom att gälla.

Den uppgiften krävde naturligtvis att granskaren också fick lön för sin möda.

Problem uppstår naturligtvis om kontrollanter vill tjäna mer pengar på sina uppdrag och försäkringsbolagen vill göra större vinster, så att både aktieägare och bolagens direktörer fick mera i plånboken. Ju nöjdare aktieägare - desto större belöning till direktörerna.

Skojare finns det naturligtvis inom alla grupper i ett samhälle - även bland doktorer och försäkringsdirektörer finns personer som gärna vill berika sig.

När någon skadat sig i trafiken så illa att försörjningsproblem uppstår väcks krav på att få ut ersättningar så att tillvaron skall kunna fungera. Bäst sker det genom att en återställd person åter kan börja fungera igen - helst som före olyckan.

Problem uppstår när sjukvården av skilda skäl inte kan fastställa faktiska skador. Då riskerar drabbade att bli uppfattade som bedragare. Då finns behov av att någon med senaste kunskap kan påvisa de skador som finns. Detta kräver i de flesta fall en personlig undersökning där den drabbade blir både utfrågad och undersökt.

Då räcker det inte med att en läkare, om än professor eller docent, utan egen undersökning endast efter genomläsning av journaler och intyg bestämmer att det inte finns några samband mellan inträffad olycka och uppkomna besvär.

I dagens läge har detta satts i system av försäkringsindustrin. En person, som inte fått skadorna fastställda måste enligt dagens regelverk gå till domstol för att i bästa fall få den i försäkringsbrevet utlovade hjälpen. Utan fastställd diagnos och undersökning av en kunnig läkare förlorar den skadedrabbade i domstol - såsom systemen idag fungerar i Sverige.

Alla inblandade gjorde vad de tyckte var rätt och tillräckligt, men allt blev ändock fel! Tilltron till sjukvård, domstolar och samhälle försvann - allt beroende på systemfel som ingen vill eller orkar rätta till.

Till vilken nytta fanns myndigheter, lagar och regelverk, när den drabbade i slutändan fick betala räkningen i form av ett förlorat liv samt dyra räkningar för kostbara juridiska processer - bara för att skador som fanns inte hade upptäckts?

Är detta en osannolik berättelse om vad som menas med en skälig ersättning? Eller är det så det ser ut idag i Sverige?

Nackskadeförbundet har ett stort antal medlemmar, som kan berätta helt likartade historier. De vilka borde kunna ändra systemen tycks varken ha kunskap nog eller vilja att göra det. Är hindret bristande etik och moral eller kanske bara en penningfråga?
   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010